Adatkezelési tájékoztató

A TárhelyMost Adatkezelési szabályzata

Alábbiakban Ön a TárhelyMost – Horváth Péter András e.v. Adatkezelési Szabályzatát olvashatja.

Az Adatkezelési Szabályzat a GDPR rendeletnek megfelel.

Ön a https://tarhelymost.eu  oldal használatával az Adatkezelési Szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben nem ért egyet az ebben található információkkal vagy nem kívánja hozzájárulását adni, akkor oldalunkat ne látogassa, vagy arról lépjen ki, illetve jelezze azt felénk az [email protected] email címen, esetleg írásban, a Horváth Péter András e.v. székhelyére küldött levélben.

Az Adatkezelési Szabályzat célja, hatálya, az erre vonatkozó jogszabályok

Alapvető információk az adatkezelésre vonatkozóan:

Adatkezelő: a TárhelyMost.eu nevében a Horváth Péter András e.v. (továbbiakban Szolgáltató). A NAIH-hel történt írásbeli egyeztetés alapján a Horváth Péter András e.v. NAIH azonosítószámmal nem kell rendelkezzen. Adatkezelési irányelveink az összes, általunk nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak, akkor és addig, amikor és ameddig azt Felhasználó igénybe veszi. A Horváth Péter András e.v. székhelye 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 19. fsz. 2. Email címe: [email protected]

Adatkezelést végző személy: Horváth Péter András, +36 70 625 1277 email cím [email protected]

Adattárolás helye: a https://tarhelymost.eu oldalon található ügyfélszolgálati rendszerszoftver, a szamlazz.hu oldalon tárolt számlázási adatok, valamint írásos dokumentáció esetén (ilyen pl. a domain megrendelő nyomtatvány) Horváth Péter András e.v. mindenkori székhelye.

Adatkezelési Szabályzatunk célja az, hogy látogatóink illetve ügyfeleink (továbbiakban Felhasználó) részére információt nyújtsunk arról, hogy a tudomásunkra jutott, illetve a szolgáltatásaink igénybevétele révén számunkra megadott adatok felhasználását, tárolását illetve kezelését milyen módon végezzük, azaz bemutassuk a Horváth Péter András e.v. által üzemeltetett weboldalak adatkezelési irányelveit, ennek révén pedig lehetővé tegyük, hogy azt látogatóink, azaz a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismerje el.

Mind az Adatkezelési Irányelveink mind az Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, s ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A módosításokról természetesen meglévő Felhasználóinknak emailben írásbeli tájékoztatást küldünk.

Szolgálató a Felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) azaz a GDPR szabályozás vonatkozó szabályaival összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Szabályzat a Horváth Péter András e.v. által működtetett weboldalak (nevesítve a tarhelymost.eu) által kezelt adatokra vonatkozik. Nem terjed ki Adatkezelési Szabályzatunk a tárhely szolgáltatásokhoz kapcsolódó külső szolgáltatók által megismert adatok kezelésére. Ilyen külső szolgáltatók a domain regisztrátorok, a cPanel szolgáltatást nyújtó cég, az RVSkin fejlesztője, a Google és annak összes felhasznált szolgáltatása (Analytics, Ads, Search Console, stb.) adott esetben pedig a CloudFlare. A külső cégek, vagy a külső cégekre, oldalakra mutató linkek esetében minden esetben az adott cég irányadó adatkezelési politikája érvényes, az általuk gyűjtött és kezelt adatokért ők tartoznak felelősséggel.

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára – a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel – nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

Szolgáltató az általa megismert adatokat soha nem bocsátja sem áruba, sem nem adja ki reklámozás céljára senkinek.

A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során, vagy probléma esetén a hiba elhárítása közben valamely közlés a tudomására jutott, a közlés tartalmának megismerését más részére nem teszi lehetővé. Különösen igaz ez a hozzáférési kódok és jelszavak tekintetében.

A jelszavakat illetően Szolgáltató az általa nyújtott tárhely szolgáltatás jelszavait ismeri csupán, ezeket azonban titkosított formában tárolja a szerverén. Az egyéb jelszavakat – mint pl. adminisztrációs jelszavak, email jelszavak, stb., Szolgáltató nem ismeri, azokat visszafejteni sem tudja.

Szolgáltató az általa kezelt adatokat csak és kizárólag a szolgáltatás fenntartásához szükséges mértékben és ideig, beleértve az adózási adatok megőrzésére vonatkozó jogszabályokat is, tárolja és kezeli.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak mind megismerését, mind törlését. Törlés esetén a Felhasználó részére nyújtott minden szolgáltatás megszűnik. A törlési kérelem esetén Szolgáltató a Felhasználó fiókját, valamint az ott tárolt adatokat (díjbekérők, számlázási adatok, emailek, stb.) törli, a könyvelésben elhelyezett számlákat a törvényben meghatározott ideig azonban megőrzi.

Felhasználó törlési kérelmét mindig írásban nyújthatja be hozzánk, ez történhet az [email protected] címre küldött emailben, vagy postai úton, a Horváth Péter András e.v., 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 19. fsz. 2. címre küldve. A törlést a kérelem beérkezése után 48 órán belül végezzük el.

Az adatkezelés célja a fentiekből eredően is, Felhasználó részére szolgáltatás nyújtása. Ennek kapcsán a TárhelyMost.eu mint Szolgáltató jogosult Felhasználó részére emaileket, adott esetben fizikai leveleket küldeni, beleértve a szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat/reklámokat is.

Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó azonosítása, a többiektől való elkülönítése, a díjbekérők/számlák valamint befizetések kezelése. Ezen belül Ügyfélszolgálati rendszerünkben a következő adatok kerülnek rögzítésre:
– Felhasználó neve
– amennyiben céges regisztráció történt, akkor a cég neve
– A felhasználó lakcíme/cég székhelye
– Felhasználó egyedi felhasználó neve az ügyfélszolgálati fiókhoz
– Jelszó az ügyfélszolgálati fiókhoz
– Felhasználó email címe
– Felhasználó telefonszáma
– biztonsági kérdés, ha Felhasználó azt beállítja
– Egyedi megjegyzések, amennyiben ezt Felhasználó kéri
– Felhasználó belépési adatai, IP címek, valamint dátum és időpont (ezek időszakosan törlésre kerülnek)

A tárhely, és egyéb szolgáltatás kapcsán rögzítésre kerül:
– a tárhely fő domainjének neve
– tárhely típusa
– felhasználónév a tárhelyhez (ez eltérhet az ügyfélszolgálati felhasználónévtől, a Szolgáltató generálja)
– jelszó a tárhelyhez (ez eltér az ügyfélszolgálati jelszótól, mert egyedi generálással jön létre, Szolgáltató generálja, a Felhasználó ezt módosítani nem tudja, de kérheti azt Szolgáltatótól)
– kapcsolattartó adatok opcionálisan megadhatók (ez lehet akár több is, az ügyfélszolgálati fiókhoz hasonló adatok kerülnek rögzítésre)
– Felhasználó domain nevei, azok bejegyzési dátuma és lejárata
– számlázási ciklus és díjak
– Emailek, melyeket rendszerünk küldött Felhasználónak (időszakosan törlésre kerülnek a régiek)
– Díjbekérők, melyeket rendszerünk küldött Felhasználónak

Fentiekből eredően Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére a Horváth Péter András e.v. a tárhely és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat illetően részére üzleti célú megkereséseket tegyen, reklámokat, hírleveleket küldjön. Felhasználónak bármikor joga van az ilyen célú levelekről leiratkozni, illetve jelezni azt, hogy nem kér további megkeresést.

Felhasználónak nincsen joga leiratkozni a szolgáltatás fenntartásához szükséges információk kiküldéséről, beleértve a díjbekérők, számlák és egyéb elszámolások elektronikus kommunikációjáról sem. Felhasználó ezen felül köteles a nyilvántartásunkban szereplő adatai karbantartására, így adott esetben azok bármely változása esetén – különös tekintettel a telefonszámra, email címre, postai címre – azt köteles az Ügyfélterületen módosítani oly módon, hogy elérhető legyen. Az ennek elmaradásából eredő esetleges károkért (pl. nemzetközi domainek esetében kényszertörlés miatt vagy SSL tanusítványok érvénytelensége miatt) Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető.

Szolgáltató a weblapján úgynevezett cookie-kat (“sütiket”) alkalmaz. A sütik lényegében olyan kis szöveges bejegyzések, melyek rögzítésre kerülnek Felhasználó gépén, amikor az Interneten böngészik. Többféle sütit használunk:

– szessiön sütik: ezek addig találhatók meg a Felhasználó gépén, amíg az oldalunkon tartózkodik, a böngészőből törénő kilépéskor törlődnek.
– állandó sütik: a sütiben vagy egyéb helyen definiált ideig tárolódnak a Felhasználó gépén.

Ügyfélterületünkön a következő sütiket használjuk:

PHPSESSID – a leggyakrabban előforduló süti, amelyet szinte minden PHP környezetben futó oldal használ. Minden látogatóra vonatkozóan egy egyedi szessiön azonosítót tartalmaz, illetve változókat rögzít, melyek a különböző oldalak váltásakor egymásnak átadódhatnak. Ez a süti a böngésző bezárásával törlődik.

WHMCSAffiliateID – Ezt a sütit akkor használjuk, ha a Felhasználó egy partnerünk révén, ajánlás útján érkezik a weboldalunkra. Az ajánló azonosítóját tartalmazza, tehát amennyiben az ajánlást követő 90 napon belül megrendelés történik, akkor ennek alapján ad jóváírást az ajánlónak. Ez egy állandó süti (a meghatározott ideig persze).

WHMCSLinkID – Ez a süti csak akkor kerül rögzítésre, ha az úgynevezett link nyomkövetés bekapcsolt állapotban van az ügyfélszolgálati rendszerünkben. Rögzíti azt a linket, amin keresztül a látogató az első alkalommal eljutott a weboldalunkhoz, és vásárlás esetén a linkhez tartozó konverzió jelzésében segít, így elősegítve a statisztikai adatok elemzését és a link hatékonyságát. Ez egy állandó süti.

WHMCSUID/WHMCSPW – Ez a 2 süti az ügyfélterületen belüli működéshez kell ahhoz, hogy megjegyezze a Felhasználót. Csak akkor kerül alkalmazásra, ha az ügyfél az adatait megjegyezteti, így nem kell újra meg újra bejelentkeznie a weboldalunk meglátogatásakor. Ezek állandó sütik és 365 nap az érvényességük, illetve törlődnek, ha a Felhasználó kilép.

A PHPSESSID és a WHMCSUID/WHMCSPW sütik jelen pillanatban nem esnek az EU e-Privacy direktívájának hatálya alá.

Külső szolgáltató által használt sütiként a __cfduid nevű süti a biztonságos adatkapcsolat fenntartására szolgál a CloudFlare szolgáltató által – amennyiben Felhasználó számára ez a szolgáltatás beállításra kerül, és 1 évig kerül tárolásra az ügyfél gépén (természetesen bármikor törölhető). A másik, WHMCSpXDiXfoWN5Ni elnevezésű süti a Felhasználó gépén csak addig kerül tárolásra, ameddig oldalunkon böngészik – ez egy úgynevezett session típusú cookie.

Szolgáltató jogosult Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseit és üzenetváltásait (mind az e-mail-eket, mind pedig az Ügyfélszolgálati oldalán fogadott és küldött üzeneteket) rögzíteni. A felvételeket Szolgáltató megőrizheti, és az esetleges jogviták tisztázására felhasználhatja.

A Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik), vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ugyancsak töröljük az adatokat, amennyiben az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

Az adatkezelési folyamat leírása

Felhasználó a https://tarhelymost.eu vagy https://tarhelymost.eu honlapon keresztül ügyfélfiókot hoz létre nálunk, ahol a fentebb már leírt adatok megadásával tudja ezt megtenni. Ezt megteheti bármilyen szolgáltatás megrendelése nélkül is. Szolgáltatás megrendelése esetén további személyes adatok megadása nem szükséges. Mindez elektronikusan történik.
Magyar, azaz .hu elsődleges vagy a .hu felsőszintű domain alá tartozó egyéb másodlagos domainek esetén a domain delegációs szabályzatnak megfelelően Felhasználó írásban kitöltött domain igénylő lapot valamint Nyilatkozatot, szükség esetén pedig további dokumentumokat küld meg részünkre elektronikus formában vagy postai úton – illetve akár mindkét módon. Az ezen nyomtatványokon tárolt adatok részben az ügyfélszolgálati rendszerünkben részben fizikailag a Horváth Péter András e.v. székhelyén kerülnek rögzítésre illetve tárolásra.

A domain regisztrációs folyamat során az Igénylő adatai továbbításra kerülnek a domaint delegáló Regisztrátor felé, annak kezeléséért azonban már ő felel.

Ügyfélszolgálati rendszerünk révén Felhasználó a megrendelt szolgáltatások tekintetében minden esetben díjbekérőt kap, ez kerül rögzítésre az ügyfélfiókjában. A pénzügyi rendezést követően a szamlazz.hu rendszerében készül el a végleges számla Felhasználó részére, ahol ebből adódóan az alapvető számlázási adatai ugyancsak rögzítésre kerülnek. Ezek az adatok a törvényben meghatározott ideig nem kerülnek törlésre még akkor sem, ha Felhasználó időközben már nem az ügyfelünk.

Hírlevél kezelés

Szolgáltató Felhasznál részére időnként hírleveleket küldhet. Ezen hírlevelek minden esetben Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóak. Ezzel együtt Felhasználó a hírlevelekről bármikor leiratkozhat.

Felhasználó bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, panasz esetén a fent megjelölt adatkezelést végző személyt keresheti telefonon, emailben, levélben. Email esetén az [email protected] email cím az irányadó. Telefonszám +36 70 625 1277.

VII. Szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából szűnik meg, úgy a Felhasználót időarányosan a fel nem használt időszaknak megfelelő díjvisszatérítés illeti. Nem vonatkozik a díjvisszatérítés a domain regisztrációs és fenntartási szolgáltatásokra. Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szerződés vagy egy szolgáltatás megszüntetését, a már kiszámlázott és kifizetett díjak, a fentebb már megjelölt 45 napos visszafizetési garancia lejárta után nem kerülnek visszatérítésre. Amennyiben a Felhasználó a szerződés keretében több – akár azonos típusú – szolgáltatást is igénybe vesz, ez minden egyes szolgáltatásra külön-külön vonatkozik.

A szolgáltató éves szinten 99,9% időbeli rendelkezésre állást garantál a tárhely szolgáltatásaira. Amennyiben a tárhely szolgáltatások elérésében éves szinten 0,2%-nál nagyobb kiesés tapasztalható a szolgáltató hibájából, úgy Felhasználót időarányos visszatérítés illeti meg a vonatkozó tárhely szolgáltatás díjából a kiesett, 0,2%-on felüli időszakra. A díjvisszatérítés csak akkor jár, ha a szolgáltatás kiesés a Szolgáltató, és nem a felhasználó, vagy harmadik személy hibájából következik be (pl. a Szolgáltató internet szolgáltatása, külső cég szolgálatása – pl. MySQL Oracle, CloudLinux, CloudFlare DNS szolgáltatás, cPanel, RVSkin, stb.). A díjvisszatérítés csak a tárhely szolgáltatások díja után jár, a domain név költségek levonásával. A szolgáltató semmilyen esetben sem vonható felelősségre a szerverén tárolt adatok integritásáért és azok sérülése esetén kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

VIII. Általános Szerződési Feltételek egyéb vonatkozásai

A jelen szerződési feltételekben nem, vagy részletesen nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó és hatályos rendeletei irányadók.